Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
169
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Galimos operacijos
4
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas persijungs į [A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu.
5
Paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Pagrindinis jungiklis (|) Naudokites pirminės peržiūros funkcija 
norėdami peržiūrėti filtro efektą. (Negalimas 
kai fotografuojama režime C (Movie (Judami 
vaizdai)).)
L
 mygtukas
Išsaugo foninę nuotrauką.
• Kai ekspozicijos režimas nustatytas C (Movie (Judami vaizdai)), pakeiskite 
nustatymus [Movie] (Judami vaizdai) [A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) 
meniu. (177 psl.)
• Pasirinkite [Not use any filters] (Nenaudojami bet kokie filtrai) 2 žingsnyje, 
norėdami užbaigti fotografavima su filtru.
• JPEG ir RAW vaizdai gali būti apdoroti skaitmeniniais filtrais peržiūros 
režime. (275 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 169  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM