Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
170
4
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
Fotografavimas Live View
Jūs galite fotografuoti tieisoginės peržiūros režime.
• Nuotrauka užfiksuota tiesioginės peržiūros režimu, gali skirtis.
• Jei pakis šviesos šaltinis per Live View, atvaizdas gali virpėti.
• Jei kameros pozicija greitai kinta naudojant Live View, vaizdas gali būti 
nerodomas su atitinkamu ryškumu. Palaukite, kol ekranas tampa stabilus 
prieš fotografuojant.
• Gali atsirasti triukšmo naudojant Live View prastai apšviestose vietose.
• Kuo aukštesnis jautrumas, tuo daugiau triukšmų atsiras nuotraukose 
naudojant Live View funkciją.
• Live View gali būti rodomas iki 5 minučių. Kai Live View baigiasi išsekus 
5 minutems, Live View galima įjungti vėl spaudžiant U mygtuką.
• Jei fotografuosite su Live View ilgesnį laikotarpį, kameros vidaus temperatūra 
gali padidėti. Rekomenduojama, kad jūs išjungtumėte Live View, kai ne 
fotografuojate. Siekiant išvengti vaizdo kokybė sumažėjimo, leiskite, 
kad fotoaparatas atšaltų po ilgo nuotraukų ir filmų įrašymo.
• Jei vidinė fotoaparato temperatūra taps aukšta, l (temperatūros 
perspėjimas) rodomas ir Live View gali būti negalimas. Jei taip atsitiks, 
nustokite fotografuoti ar naudokite vaizdo ieškiklį.
• Naudojant Live View, vaizdo ieškiklyje nieko nerodys.
• Jeigu fotografuojate vaizdus, aparatą laikydami rankose ir peržiūrėdami 
fotografuojamą vaizdą ekrane, galite sujudinti fotoaparatą. 
Rekomenduojama pasinaudoti trikoju.
• Padengimo laukas maždaug 100%.
• Galite naudoti pridedamą AV laidą ar atskirai įsigyjamą HDMI laidą norėdami 
peržiūrėti Live View nuotraukas televizoriuje ar monitoriuje. (266 psl.)
• Nebus galima suaktyvinti tiesioginės peržiūros režimo, kai duomenys 
yra išsaugomi SD atminties kortelėje.
K-5 II_LIT.book  Page 170  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM