Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
171
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Galite nustatyti Live View rodymo ir fokusavimo režimus.
1
[A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Live View] (Tiesioginė peržiūra) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Live View] (Tiesioginė peržiūra) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23) išrinkite 
autofokusavimo metodą.
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Live View nustatymai
I
Face Detection AF 
(Veido atpažinimo AF)
Leidžia fokusui atrasti veidus ir juos sufokusuoti. 
Geltonas rėmas pasirodo svarbiausiam veidui (balti 
rėmai pasirodo kitiems veidams), ir autocentras 
ir automatinis neapsaugojimas yra įvykdyti 
svarbiausiam veidui. (numatytasis nustatymas)
Veido atpažinimas atliekamas, kai fokuso režimas 
nustatytas į \.
i
Contrast AF 
(Kontrasto AF)
Rodo Live View ir atlieka autofokusą pasitelkdamas 
informaciją iš vaizdo ieškiklio.
S
Phase Difference AF 
(Fazės skirtumo AF)
Nutraukia Live View ir atlieka fokusavimą su AF 
sensoriumi.
Jei užrakto mygtukas nuspaustas iki puses Live 
View metu, Live View vaizdas dingsta ir veikia 
atuofokusas. Kai sufokusuojama, Live View 
vaizdas vėl pasirodo.
MENU
Live View
Info Overlay
Show Grid
Histogram
Bright/Dark Area
Autofocus Method
Cancel
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 171  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM