Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
174
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Live View rodymas
(Šioje iliustracijoje yra atvaizduojami visi ženkleliai, paaiškinimo tikslais.)
* Rodiklis 9 rodomas kai įjungiamas Live View po kompozicijos reguliavimo 
[Composition Adjust.] (Kompozicijos nustatymas) (230 psl.) 
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu.
* Rodiklis 11 rodomas tik kai papildomai įsigyjamas GPS įrenginys 
prijungtas prie fotoaparato ir įjungtas. (357 psl.)
[1234]
+1.0
+1.0
2000 F2.8
3200
P
P
USER
USER
SHIFT
SHIFT
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
ISO
[
37]
2000 F2.8
400
P
P
ISO
1
2 3 4 5 6 7
8
15
16
13
20
19
18
17
21
22
23
24
12
9
10
11
14
1
Exposure Mode 
(Ekspozicijos režimas)
2
Flash Mode (Blykstės režimas)
3
Drive Mode 
(Fotografavimo būdo režimas)
4
White Balance 
(Baltos spalvos balansas)
5
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
6
Extended Bracketing/
Multi-exposure/Interval 
Shooting/Digital Filter/
HDR Capture
7
Kadrų skaičius Multi-exposure/
Cross Processing režimais
8
Battery level (Baterijos būklė)
9
Adjusting composition 
(Kompozicijos koregavimas)
10 Temperature warning 
(Temperatūros perspėjimas)
11 GPS Pozicijos vieta
12 Electronic Level 
(Elektroninis lygis)
13 Contrast AF frame 
(Kontrasto AF rėmelis)
14 Phase Difference AF frame/AF 
point (Fazių skirtumas AF 
rėmelis/AF taškas)
15 EV Compensation 
(EV kompensavimas)
16 Histogram (Histograma)
17 AE Lock (AE fiksavimas)
18 Išlaikymo ženklelis
19 Aperture value 
(Diafragmos reikšmė)
20 EV bar (EV juosta)
21 Sensitivity (Jautrumas)
22 Remaining image storage 
capacity (Likusių vaizdų 
skaičius)
23 Pagrindinis veido atpažinimo 
rėmelis (Veido atpažinimo AF)
24 Veido atpažinimo rėmelis 
(Veido atpažinimo AF)
K-5 II_LIT.book  Page 174  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM