Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
175
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
* Rodiklis 12 rodomas tik kai [Electronic Level] (Elektorninis lygis) 
nustatytas O (On). (309 psl.) 
* Rodiklis 14 (Phase Difference AF frame) rodomas baltai per Live View. 
Kai objektas sufokusuotas, rodomas žalias rėmelis. Jis taps raudonas, kai 
objektas bus nesufokusuotas. Jis nerodomas, kai fokusavimo režimas yra 
nustatytas į \.
* Kai 18, 19, ir 21 gali būti pakeisti, 5 atsiras šalia nustatytos reikšmės.
* Indikatoriai 23 ir 24 rodomi kai [Autofocus Method] (Autofokuso metodas) 
nustatytas į I ir fotoaparatas aptinka žmonių veidus. Rodomas žalias 
rėmelis, kai veidai sufokusuoti. Rodomas raudonai, jei nesufokusuoti.
Galimos operacijos
*1 Galimas tik kai [Autofocus Method] (Autofokuso metodas) yra I ar i, ir fokuso 
režimas yra l ar AF taško įjungimo ratukas nustatytas j (Select (Išrinkti)).
3
Pasirinkite objektą ekrane ir iki pusės nuspauskite užrakto 
paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja.
Kai fokuso režimas nustatytas \, pasukite fokusavimo žiedą 
kol subjektas bus ryškus fokusavimo ekrane.
4
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Vaizdas bus nufotografuotas.
M
 mygtukas
Išdidina nuotrauką.
2, 4, ar 6 kartus originalaus dydžio 
(kai fokusavimo režimas yra =)
2, 4, 6, 8 ar 10 kartų originalaus dydžio 
(kai fokusavimo režimas yra \).
|
 mygtukas
Gražina ekrano vietą į centrą (didinant vaizdą).
Laikykite nuspaudę 
4
 mygtuką *1
Perjungia keturkrypčio selektoriaus (2345) 
funkciją pakeisti AF tašką ar tiesioginio mygtuko 
veikimą.
4
 mygtukas *1
Gražina AF taško vietą į centrą (kai AF taško keitimas 
yra įjungtas).
Keturkryptis 
selektorius 
(2345)
AF taško keitimas (kai AF taško keitimas yra įjungtas).
Atvaizduojamos zonos perkėlimas (vaizdo padidinimo 
metu).
K-5 II_LIT.book  Page 175  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM