Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
176
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
• Kai fokuso režimas nustatytas k ir [Autofocus Method] (Autofokuso 
metodas) nustatytas į i, fotoaparatas fokusuoja centrą ir automatiškai seka 
fokusuojamą subjektą, kai jis fokuse. Kai [Autofocus Method] (Autofokuso 
metodas) nustatytas I, fotoaparatas automatiškai seka atpažintus veidus.
• Nuotraukos užfiksuotos išdidintos, įrašomos nnormalaus dydžio.
• Jūs galite patikrinti matymo lauko gylį monitoriuje sukant ratuką į | Live View 
peržiūros meniu.
Būsenos ekranas ir valdymo panelė nerodoma naudojantis Live View. 
Norėdami pakeisti nustatymus, paspauskite 3 mygtuką ir pakeiskite juos 
kiekviename meniu.
K-5 II_LIT.book  Page 176  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM