Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
177
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Judamų vaizdų įrašymas
Jūs galite filmuoti naudodami Live View.
Jūs galite įrašyti filmą su mono garsu AVI formatu.
1
[A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Movie] (Judami vaizdai) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ekrane atsiras [Movie] (Judami vaizdai) meniu langas.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5), ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23) išrinkite vaizdo 
įrašymo taškų skaičių ir tada 
paspauskite 4 mygtuką.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Quality 
Level] (Kokybės laipsnis) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Video nuostatų keitimas
Recorded Pixels (Raiška)
Pikseliai
Santykis
Frame Rate
a
1920×1080
16:9
25 kadrų/s
b
 (gamyklinė nuostata)
1280×720
16:9
30 kadrų/s
b
1280×720
16:9
25 kadrų/s
c
640×480
4:3
30 kadrų/s
c
640×480
4:3
25 kadrų/s
Recorded Pixels
Quality Level
Sound
Cross Processing
Digital Filter
Movie Aperture Control
Shake Reduction
Cancel
OK
OK
MENU
00:31'55"
1280x720
Fixed
FullHD
25
HD
30
HD
25
VGA
30
VGA
25
K-5 II_LIT.book  Page 177  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM