Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
16
Šioje knygelėje naudojami sutartiniai ženklai yra paaiškinti žemiau.
Šioje naudojimo instrukcijoje keturkrypčio 
selektoriaus mygtukai nurodomi tokiu keliu.
1
Parodo numerį puslapio, kuriame yra pateiktas susijusios 
operacijos aprašymas.
Parodo informaciją, kurią naudinga žinoti.
Žymi atsargos priemones, kurių reikia imtis naudojantis 
fotoaparatu.
K-5 II_LIT.book  Page 16  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM