Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
178
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite kokybės 
lygį, o po to paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinkite iš C (Geriausia; standartinis nustatymas), D 
(geresnė) ir E (Geriausia).
Pakeitus kokybės laipsnio nuostatą, ekrano viršuje, dešinėje pusėje 
atsiras įrašytų vaizdų skaičius ir kokybės laipsnis.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Sound] 
(Garsas) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
6
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite g ar Z 
ir paspauskite 4 mygtuką.
7
Nustatykite Cross Processing režimą ir Skaitmeninį filtrą pagal 
poreikį.
8
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Movie 
Aperture Control] (Vaizdo filmuko diafragmos reikšmės 
kontrolė) ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
9
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) pasirinkite [Fixed] 
(Fiksuojama) ar [Auto] (Automatinis) ir paspauskite 4 
mygtuką.
g
Įrašo garsą. (standartinis nustatymas)
Z
Neįrašo garso.
Fixed 
(Fiksuojama)
Vaizda filmuojamas su prieš tai nustatyta diafragmos 
reikšme. (gamyklinė nuostata)
Auto 
(Automatinis) Diafragma valdoma automatiškai.
K-5 II_LIT.book  Page 178  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM