Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
179
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
10
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Shake 
Reduction] (Sujudėjimo sumažinimas) ir paspauskite 5 
mygtuką.
11
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite k 
ar l ir paspauskite 4 mygtuką.
12
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra paruoštas filmuoti.
k
Sujudėjimo mažinimo naudojimas.
l
Nenaudoja judėjimo mažinimo. (numatytasis nustatymas)
K-5 II_LIT.book  Page 179  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM