Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
180
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Jūs galite prijungti atskirai įsigyjamą stereo mikrofoną prie mikrofono 
kištuko fotoaparate ir įrašyti stereo garsą. Naudojant išorinį mikrofoną, 
jūs sumažinsite galimybę įrašyti fotoaparato veikimo triukšmą.
1
Išjunkite fotoaparato maitinimą.
2
Atidarykite mikrofono 
kištuko apsaugą, 
norėdami prijungti 
mikrofoną.
3
Įjunkite fotoaparato maitinimą.
Mikrofono pajungimas
Išoriniems mikrofonams rekomenduojami parametrai.
• Jungtis:
Stereo mini jungtis (ø3,5 mm)
• Formatas:
Stereo kondensatorinis
• Maitinimas:
Įjungiamas maitinimo metodas (darbinė įtampa 2,0 V 
ar mažesnė)
• Varža:
2,2 kΩ
Jei išorinis mikrofonas yra atjungtas per įrašymas, fotoaparatas negali pereiti 
prie vidinio mikrofono iki įrašymo nutraukimo. Joks garsas nebus įrašomas.
Jei naudojamas išorinis mikrofonas įrašyti filmą stereo garsu, garsas grojamas 
stereo, jei naudojamas komerciškai prieinamas HDMI kabelis. (266 psl.) 
Jeigu naudojmas AV laidas, garsas bus mono.
K-5 II_LIT.book  Page 180  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM