Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
181
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
1
Režimo išrinkimo diską nustatykite 
į C.
Live View rodomas video įrašymui.
Galimos operacijos
Judamų vaizdų įrašymas
Galinis ratukas 
(S)
Keičia diafragmos vertę kai [Movie Aperture Control] 
(Vaizdo filmuko diafragmos reikšmės kontrolė) 
nustatyta [Fixed] (Fiksuojama). (gamyklinė nuostata)
|
 mygtukas
Nustatykite diafragmą gauti reikiamą ekspoziciją. 
(gamyklinė nuostata)
Gražina ekrano vietą į centrą (didinant vaizdą).
m
 mygtukas + 
Galinis e-ratukas 
(S)
Atlieka EV kompensaciją (iki ±2 EV).
M
 mygtukas Išdidina nuotrauką.
2, 4, ar 6 kartus originalaus dydžio 
(kai fokusavimo režimas yra =)
2, 4, 6, 8 ar 10 kartų originalaus dydžio 
(kai fokusavimo režimas yra \)
00:30'00"
F2.8
HD
HD
Shake Reduction
(Sujudėjimo sumažinimas)
Įrašymo trukmė
Sound (Garsas)
K-5 II_LIT.book  Page 181  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM