Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
183
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Įrašyti vaizdai gali būti peržiūrimi peržiūros režime taip pat kaip išsaugoti 
vaizdai.
1
Paspauskite Q mygtuką.
Persijungiama į atkūrimo režimą.
2
Naudodamiesi keturkrypčiu selektoriumi (45), pasirinkite 
pageidaujamą vaizdą groti.
Ekrane vaizduojamas pirmas filmuko kadras.
3
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(2).
Prasidės video atkūrimo procesas.
• Galite filmuoti nepertraukiamai iki 4 GB arba 25 minutes. Kai SD atminties 
kortelė pilna, įrašymas sustabdomas ir vaizdas išsaugomas.
• Live View vaizdas C režime rodomas priklausomai [Live View] (Tiesioginė 
peržiūra) nustatymams padarytais [A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) 
meniu. (171 psl.) Beje, histograma ir šviesių/tamsių plotų įspėjimas 
nerodomas filmavimo metu.
• Jūs galite nustatyti funkcijas priekiniam/galiniam e-ratukui ar | mygtukas 
įjungtas. (292 psl.)
• Jeigu jūs ketinate ilgą laiką nepertraukiamai naudotis fotoaparatu, 
rekomenduojama aparato maitinimui srovę tiekti iš kintamosios srovės 
adapterio rinkinioAC (įsigyjamas atskirai). (58 psl.)
• Taip pat galite naudoti nuotolinį valdymo pultelį filmuojant. (147 psl.)
• Jautrumas yra fiksuojamas ties [ISO AUTO].
• Jei jūs norite peržiūrėti video filmą išoriniame vaizduoklyje kai įrašinėsite, 
prijunkite fotoaparatą prie AV įrenginio su mini HDMI kabeliu. (268 psl.) 
Jūs negalite atkurti video per PC/AV išvestį kai įrašinėjate video.
Filmų atkūrimas
Movie 10min00sec
100-0001
100-0001
K-5 II_LIT.book  Page 183  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM