Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
184
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Galimos operacijos
Kai video baigiasi, atkūrimas baigiasi ir vėl rodomas pirmas kadras.
Keturkryptis selektorius (2) Pauzė/tęsti atkūrimą.
Galinis ratukas (S)
Garso kontrolė (6 lygiai).
Keturkryptis selektorius (5) Pirmyn kadru (pauzės metu).
Paspauskite ir palaikykite 
keturkryptį selektorių (5)
Greitas tolyn atkūrimas paspaudus.
Keturkryptis selektorius (4) Atgal atkūrimu./Atgal kadru (pauzės metu).
Paspauskite ir palaikykite 
keturkryptį selektorių (4)
Greitas atvirkštinio atkūrimas paspaudus.
Keturkryptis selektorius (3) Sustabdo atkūrimą./Atvaizduojama atkūrimo 
režimo paletė (kai sustoja). (246 psl.)
L
 mygtukas
Išsaugo atvaizduotą vaizdą kaip JPEG 
(pauzės metu).
• Jūs galite naudoti komplektuojama AV laidą ar atskirai įsigyjamą HDMI laidą 
norėdami peržiūrėti per TV ar kitus AV įrenginius. (266 psl.)
• Net jei naudojamas išorinis mikrofonas įrašyti filmo garsą stereo, atkūrimo 
metu per PC/AV terminalą girdėsite mono garsą. Su HDMI laidu girdėsite 
stereo garsą.
K-5 II_LIT.book  Page 184  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM