Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
187
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
7
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45) pajudinti pasirinktą rėmą, 
ir paspauskite 4 mygtuką.
Segmentas(i) trynimui yra nurodomi. 
Keli segmentai gali būti ištrinti iškart.
Dar kartą paspausdami 4 mygtuką 
atšaukti pasirinkimą.
8
Paspauskite 3 mygtuką. 
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas 5 žingsnyje.
9
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
10
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Save as] 
(Išsaugoti kaip) ir paspauskite 4 mygtuką.
Filmas sudalintas į specifinius taškus ir nereikalingi segmentai 
pašalinami. Ir tada padalintas filmas išsaugomas kaip atskiri vienetai 
ir vieno kadro vaizdas vėl atsiranda.
• Nurodyti dalinimo taškus eilės tvarka nuo filmo pradžios. Kai atšaukiate 
dalinimo taškus atšaukite juos atbuline tvarka (nuo filmo galo iki pradžios). 
Kai tvarka bus kitokia nei nurodyta, jūs negalite pasirinkti kadro dalinimo 
tašku, ar atšaukti dalinimo taškų pasirinkimą. Jūs negalite, pavyzdžiui, 
pasirinkti kadro prieš paskutinį pasirinktą kadrą kaip dalinimo taško 
kol nurodomi dalinimo taškai.
• Trumpi filmai negali būti dalinami.
Select segments for deletion
00
min
02
sec
10
min
00
sec
OK
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 187  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM