Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
1
Prieš naudojantis šiuo 
fotoaparatu
Prieš naudojantis fotoaparatu, patikrinkite įpakavimo turinį 
ir susipažinkite su aparato sudėtinėmis dalimis.
 Charakteristikos .................................... 18
Fotoaparato įpakavimo turinio patikrinimas  ........... 22
Sudėtinės fotoaparato dalys .................................. 23
Kaip pakeisti funkcijų nustatymus .......................... 45
Naudojant režimų ratuką  ....................................... 51
K-5 II_LIT.book  Page 17  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM