Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
5
Blykstės naudojimas
Šiame skyriuje yra pateikiamos vidinės blykstės detalės 
naudojantis šiuo fotoaparatu ir aprašyta kaip fotografuoti 
vaizdus, naudojantis vidine blykste.
(įsigyjama atskirai) ............................................... 197
K-5 II_LIT.book  Page 189  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM