Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
191
5
Blykstės naudojimas
1
Režimo išrinkimo diską pasukite į e, K ar c.
2
Paspauskite E mygtuką.
Blykstė pasikels.
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstės režimas) meniu langas.
4
Išrinkite G arba H ir paspauskite 4 mygtuką.
Išlaikymas nustatomas didesnis, kad būtų galima išgauti atitinkamą 
ekspoziciją fonui.
1
Režimo išrinkimo diską pasukite į b, L ar a.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstės režimas) meniu langas.
3
Išrinkite E ar F ir paspauskite 4 mygtuką.
4
Nustatykite išlaikymą (b režimui) arba išlaikymą ir diafragmą 
(L ar a režimui).
Nustatykite tinkamą ekspoziciją fiksuojamą prie sklendės greičio 1/180 s 
arba mažesnio.
5
Paspauskite E mygtuką.
Blykstė pasikels.
Naudojantis e/K/c režimu
Naudojantis b/L/a režimu
K-5 II_LIT.book  Page 191  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM