Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
192
Blykstės naudojimas
5
Sinchronizavimo pagal galinę užuolaidą režimu blykstė suveikia prieš 
pat galinės užuolaidos užsidarymo pradžią. Fotografuojant su blykste, 
kai dideliu išlaikymu fotografuojami judantys subjektai, sinchronizavimas 
pagal galinę užuolaidą ir sinchronizavimas sklendei judant mažu greičiu 
duoda skirtingus efektus.
Pavyzdžiui, jeigu jūs fotografuojate važiuojantį automobilį, naudodamiesi 
sinchronizavimo pagal galinę užuolaidą režimą, judesio pėdsako šviesa 
fotografuojama, kol sklendė yra atidaryta ir blykstės šviesa fiksuoja 
automobilį iškart, prieš sklendei užsidarant. Todėl nufotografuotas vaizdas 
bus ryškus su automobilio galinių žibintų pėdsaku už jo.
1
Režimo išrinkimo diską pasukite į kitą, nei į B, M ar C 
padėtį.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstės režimas) meniu langas.
3
Išrinkite I ar k ir paspauskite 4 mygtuką.
4
Paspauskite E mygtuką.
Blykstė pasikels.
Naudojant Sinchronizavimą pagal galinę 
užuolaidą
Lėta sinchronizacija 
(Sinchronizavimas pagal pradinę užuolaidą)
Trailing Curtain Sync 
(Sinchronizavimas pagal galinę užuolaidą)
K-5 II_LIT.book  Page 192  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM