Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
193
5
Blykstės naudojimas
Fotografuojant su blykste ir siekiant išgauti tinkamą ekspoziciją yra būtina 
nustatyti kriterijus tarp vedančio skaičiaus, diafragmos ir atstumo.
Jeigu nepakanka blykstės intensyvumo, apskaičiuokite ir sureguliuokite 
fotografavimo sąlygas.
*1 Tai gali būti naudojamas kai [3. Expanded Sensitivity] (Išplėstas jautrumas) [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu nustatytas [On] (Įjungta). 
Naudojantis sinchronizavimo sklendei judant mažu greičiu režimui, išlaikymas 
padidėja. Siekiant išvengti fotoaparato sujudėjimo, suaktyvinkite Shake 
Reduction sujudėjimo sumažinimo funkciją arba aparatą pritvirtinkite 
prie trikojo. Vaizdas tap pat bus neryškus, jeigu subjektas juda.
Atstumas ir diafragma, naudojantis vidine blykste
Sensitivity 
(Jautrumas)
Vidinės blykstės 
orientacinis skaičius
Sensitivity 
(Jautrumas)
Vidinės blykstės 
orientacinis skaičius
ISO 100
Apytikr. 13
ISO 3200
Apytikr. 73.5
ISO 200
Apytikr. 18.4
ISO 6400
Apytikr. 104
ISO 400
Apytikr. 26
ISO 12800
Apytikr. 147
ISO 800
Apytikr. 36.8
ISO 25600 
Apytikr. 208
ISO 1600
Apytikr. 52
ISO 51200 
Apytikr. 294
K-5 II_LIT.book  Page 193  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM