Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
194
Blykstės naudojimas
5
Žemiau yra nurodyta blykstės efektyvaus atstumo skaičiavimo metodika.
Didžiausias blykstės atstumas L1 = Orientacinis skaičius ÷ Išrinkta 
diafragma
Mažiausias blykstės atstumas L2 = Didžiausias blykstės atstumas ÷ 5*
* Reikšmė 5, naudojama viršuje formulėje yra fiksuota, 
kuri yra pridedama naudojantis tik vidine blykste.
Pavyzdys:Kai jautrumas yra nustatytas ISO 100 ir diafragmos reikšmė 
yra F2.8
L1 = 13 ÷ 2.8 = apytikriai 4,6 (m)
L2 = 4.6 ÷ 5 = apytikriai 0,9 (m)
Todėl blykstė gali būti naudojama ribose apytikriai nuo 0,9 m 
iki 4,6 m.
Blykstė negali būti naudojama, kai atstumas yra 0,7 m arba 
mažesnis. Jeigu blykstė yra naudojama, kai atstumas nuo 
fotoaparato objektyvo iki fotografuojamo vaizdo yra mažesnis nei 
0.7 m, nuotraukos kampuose bus matomas vinjetės efektas, šviesa 
pasiskirstys netolygiai ir nuotrauka gali gautis pereksponuota.
Žemiau yra nurodyta diafragmos reikšmės ir fotografavimo atstumo 
skaičiavimo metodika.
Diafragmos reikšmė F = Orientacinis skaičius ÷ Fotografavimo atstumas
Pavyzdys:Kai jautrumas yra nustatytas į ISO 100 ir atstumas yra 4 m, 
diafragmos reikšmė yra:
F = 13 ÷ 4 = 3.25
Jeigu galutinio rezultato skaičius (3.25 pagal viršuje esantį pavyzdį) 
yra negalimas kaip objektyvo diafragma yra naudojamas mažesnis 
skaičius (2.8 pagal viršuje esantį pavyzdį).
Fotografavimo atstumo apskaičiavimas pagal diafragmos 
reikšmę
Diafragmos reikšmės apskaičiavimas pagal fotografuojamą 
atstumą
K-5 II_LIT.book  Page 194  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM