Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
197
Blykstės naudojimas
5
Išorinės blykstės naudojimas (įsigyjama 
atskirai)
Naudojantis atskirai įsigyjamomis išorinėmis blykstėmis AF540FGZ, 
AF360FGZ, AF200FG ar AF160FC yra galimybė pritaikyti įvairius blykstės 
režimus, kaip antai P-TTL automatinės blykstės režimą.
z
: Galima     #: Apribojama     ×: Negalima
*1 Galima tik kai yra naudojamas DA, DA L, D FA, FA J, FA, F arba A objektyvas.
*2 Sklendės greitis yra 1/90 s arba mažesnis.
*3 Kombinuojant su AF540FGZ arba AF360FGZ blykste, gali būti 1/3 vidinės blykstės 
iškrovos ir 2/3 papildomos blykstės iškrovos.
*4 Galima tik kai yra kombinuojama su AF540FGZ arba AF360FGZ blykstėmis.
*5 Daugialypė AF540FGZ arba AF360FGZ blykstė arba kombinuojant su AF540FGZ/
AF360FGZ blykste ir yra reikalinga vidinė blykstė.
 Flash (Blykstė)
Fotoaparato funkcija
Vidinė 
blykstė
AF540FGZ
AF360FGZ
AF200FG
AF160FC
„Raudonų akių“ efekto sumažinimo blykstė
z
z
z
Auto flash discharge (automatinė blykstės 
iškrova)
z
z
z
Blykstei įsikrovus, fotoaparatas automatiškai 
persijungia į blykstės sinchronizavimo 
sklendei judant mažu greičiu režimą.
z
z
z
Diafragmai automatiškai išrinktas e režimas 
ir b režimas.
z
z
z
P-TTL automatinė blykstė (atitinkamas 
jautrumas: nuo 100 iki 3200)
   z
   z
   z
Slow-speed Sync (Sinchronizavimas 
sklendei judant mažu greičiu)
z
z
z
Blykstės ekspozicijos kompensavimas
z
z
z
Blykstės pagalbinė AF lemputė
×
z
×
Trailing Curtain Sync (Sinchronizavimas 
pagal galinę užuolaidą) 
z
z
×
Kontrasto subalansavimo blykstės režimas
#
z
   #
Pagalbinė blykstė
×
z
×
Sinchronizavimo sklendei judant dideliu 
greičiu režimas
×
z
×
Bevielė blykstė
   #
   z
×
K-5 II_LIT.book  Page 197  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM