Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Ačiū, kad pirkote PENTAX I/J skaitmeninį fotoaparatą. 
Kad galėtumėte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas ir ypatybes, 
pirmiausia įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukcijų knygelę. Išsaugokite šią knygelę 
ateičiai, kad ji visuomet galėtų tapti jums pagalbos instrumentu.
Objektyvai, kurie gali būti naudojami su šiuo fotoaparatu
Su šiuo fotoaparatu gali būti naudojami DA, DA L, D FA ir FA J objektyvai ir objektyvai, 
kurių diafragmos nustatymo žiede yra s padėtis. Norėdami naudoti kitus objektyvus 
ir priedus, žiūrėkite 62 psl. ir 348 psl.
Informacija, susijusi su autorių teisėmis
Nuotraukos, nufotografuotos I/J skaitmeniniu fotoaparatu, turi būti 
skirtos tik asmeniniam naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdėstytomis Autorių 
teisių akte, šias nuotraukas kitais tikslais galima naudoti tik turint atskirą leidimą. 
Pabrėžtina, kad net ir fotografuojant asmeniniam naudojimuisi skirtas nuotraukas, 
kai kuriasi atvejais gali būti tam tikrų apribojimų; pavyzdžiui, fotografuojant įvairius 
pristatymus, pramonės įmones ir pan. Nuotraukos, fotografuojamos tikslu įgyti autorių 
teises, turi būti naudojamos, nepažeidžiant nuostatų, išdėstytų Autorių teisių akte, 
todėl tam taip pat turi būti skiriamas dėmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
Microsoft ir Windows yra Microsoft Corporation Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose 
šalyse registruoti prekiniai ženklai. Windows Vista yra bet kuris Microsoft Corporation 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse registruotas prekinis ženklas arba 
prekinis ženklas.
Macintosh ir Mac OS yra Apple Inc., Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse 
registruoti prekiniai ženklai.
Intel, Intel Core, ir Pentium yra Intel korporacijos Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ir kitose šalyse registruoti prekiniai ženklai.
SDHC logotipas yra prekinis ženklas SD-3C, LLC.
Šiame gaminyje yra pritaikyta DNG technologija, kuri pagaminta pagal Adobe 
Systems Incorporated licenciją.
DNG logotipas yra bet kuris Adobe Systems Incorporated registruotas prekinis 
ženklas arba prekinis ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse.
HDMI, HDMI logo ir High-Definition Multimedia Interface yra registruotas HDMI 
Licensing LLC prekinis ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse.
Visi kiti logotipai arba produktų pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jų atitinkamų 
kompanijų registruoti prekiniai ženklai.
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versiją. PRINT Image 
Matching leidžia fotoaparatams, spausdintuvams ir programoms padėti fotografams 
sukurti vaizdus artimesnius jų norams. Kai kurių funkcijų nebus galima suaktyvinti 
naudojantis spausdintuvais, kurie nėra suderinami su PRINT Image Matching III 
standartu.
Autorių teisės 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisės yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekės ženklas.
PRINT Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekės ženklas.
K-5 II_LIT.book  Page 0  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM