Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
18
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
I
 Charakteristikos
• Šis fotoaparatas turi 23,7×15,7 mm CMOS jutiklį su 16,28 milijonų 
efektyvių vaizdo elementų, yra labai preciziškas ir plačios dinaminės 
aprėpties aparatas.
• Sujudėjimo sumažinimo (SR) savybės, vaizdo jutiklis su kintančia 
sujudėjimo sumažinimo sistema. Tai suteikia galimybę nufotografuoti 
ryškų vaizdą, su mažiausiu fotoaparato sujudėjimo efektu, 
nepriklausomai nuo prie aparato pritvirtinto objektyvo tipo.
• AF jutiklis turintis 11 fokusavimo taškų. Centriniai 9 fokusavimo 
taškai yra plačios aprėpties zonos jutikliai.
• Vaizdo ieškiklio savybės yra panašios į įprastą 35 mm fotoaparatą, 
su apytikriai 0,92× didinimu ir apytikriai 100% apžvalgos kampu, 
kad būtų lengviau sufokusuoti vaizdą rankiniu būdu. Taip pat egzistuoja 
fotografuojamo vaizdo perkomponavimo funkcija, kurioje AF taškas 
vaizdo ieškiklyje šviečia raudonai.
• Didelis 3,0-colio ekranas su apytikriai 921.000 taškų, platus peržiūros 
kampas, ryškumo ir spalvų reguliavimo funkcijos, išgaunant kokybišką 
preciziško vaizdo peržiūrą.
• Aktualių fotografavimo funkcijų atvaizdavimas, kol ekrane realiu laiku 
vyksta subjekto peržiūra.
• Filmai gali būti įrašomi pasinaudojant kameros objektyvo savybėmis. 
Kamera palaiko HDMI vaizdo standartą, todėl ją prijungus prie aukštos 
raiškos TV arba monitoriaus, galima peržiūrėti nufilmuotus vaizdus.
• Šiame fotoaparate yra įdiegta daug patogių vartotojui skirtų funkcijų. 
Didelio šrifto tekstas, didelio-kontrasto ekranas ir lengvai prieinama 
meniu sistema, kuria naudojantis, paprastai galima valdyti fotoaparatą.
• Fotoaparato korpusas magnio lydinio, fotoaparato mygtukai apsaugoti 
nuo drėmės ir dulkių.
• Suteikia Dulkių nuėmimo funkcijai nuimti dulkes nuo CMOS sensoriaus.
• Hiperprograma ir hiperrankinis režimas suteikia galimybę fotografuoti 
vaizdus su numatyta ekspozicija. Taip pat jautrumo prioriteto režimo 
K
dėka, automatiškai yra reguliuojami diafragma ir išlaikymas, 
priklausomai nuo nustatyto jautrumo, o taip pat išlaikymo ir diafragmos 
prioriteto režimo L dėka, automatiškai reguliuojamas jautrumas, 
priklausomai nuo nustatytos diafragmos ir išlaikymo.
• Skaitmeninių filtrų savybių dėka, vaizdas yra apdorojamas aparato 
viduje. Jūs galite pasinaudoti skaitmeniniais filtrais, kaip antai, spalvų 
ar švelninančiu, kol vaizdas yra fotografuojamas arba vaizdus apdoroti, 
juos nufotografavus.
K-5 II_LIT.book  Page 18  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM