Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
199
5
Blykstės naudojimas
P-TTL automatinis režimas yra galimas tik su AF540FGZ, AF360FGZ, 
AF200FG ar AF160FC blykstėmis.
Prieš pilnutinę blykstės iškrovą, blykstė išskirs kelis blyksnius ir bus 
patvirtintas subjektas (atstumas, šviesumas, kontrastas, ar jei apšviestas 
iš nugaros ir t.t.), kai yra naudojamas fotoaparatas su 77-segmentų 
matavimo jutikliu. Blykstės iškrova faktinės blykstės reguliavimui yra 
pagrįsta pagal informaciją, išgautą iš pirminių blyksnių, įgalinanti 
nufotografuoti vaizdą su didesne tinkama ekspozicija, nei kai yra 
naudojama įprasta TTL automatinė blykstė.
1
Nuo priedų tvirtinimo lizdo nuimkite dangtelį ir prie fotoaparato 
pritvirtinkite išorinę blykstę.
2
Įjunkite fotoaparato maitinimą ir išorinę blykstę.
3
Išorinės blykstės režimą perjunkite į [P-TTL].
4
Įsitikinkite, kad blykstė yra pilnutinai įkrauta ir tada 
nufotografuokite vaizdą.
Kai blykstė parengta (pilnutinai įkrauta), vaizdo ieškiklyje ims šviesti b.
P-TTL automatinės blykstės naudojimas
• Išsamesnė informacija apie valdymo metodus ir blykstės efektyvaus veikimo 
nuotolį yra pateikta išorinės blykstės naudojimo instrukcijoje.
• Kai yra išrinktas C ar i blykstės režimas, blykstė neįsikraus, kadangi 
fotografuojamas subjektas yra pakankamai šviesus. Todėl šis režimas 
nėra labai tinkamas dėl vaizdų fotografavimo dienos šviesoje.
• Jeigu prie fotoaparato yra pritvirtinta išorinė blykstė, negalima paspausti E 
mygtuko. Priešingu atveju vidinė blykstė atsitrenks į išorinę blykstę. Jeigu jūs 
pageidaujate naudoti abi blykstes, išsamesnę informaciją apie sujungimo 
metodą skaitykite 204 psl.
K-5 II_LIT.book  Page 199  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM