Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
200
Blykstės naudojimas
5
Su AF540FGZ arba AF360FGZ blykste, jūs galite iškrauti blykstę vaizdo 
fotografavimui, kai sklendės greitis yra didesnis nei 1/180 sekundės.
1
Nuo priedų tvirtinimo lizdo nuimkite dangtelį ir prie fotoaparato 
pritvirtinkite išorinę blykstę.
2
Fokusavimo režimo selektorių nustatykite į e, b, L ar a.
Parinkite ekspozicijos režimą, kuris leis nustatyti išlaikymą.
3
Įjunkite fotoaparato maitinimą ir išorinę blykstę.
4
Išorinės blykstės sinchronizavimo režimą nustatykite į HSb 
(blykstės sinchronizavimo sklendei judant dideliu greičiu) 
režimą.
5
Įsitikinkite, kad blykstė yra pilnutinai įkrauta ir tada 
nufotografuokite vaizdą.
Kai blykstė parengta (pilnutinai įkrauta), vaizdo ieškiklyje ims šviesti b.
Sinchronizavimo sklendei judant dideliu greičiu 
režimas
• Blykstės sinchronizavimas galimas, kai užrakto greitis yra didesnis 
nei 1/180 s.
• Blykstės sinchronizavimo sklendei judant dideliu greičiu režimą nebus galima 
išrinkti, kai sklendės greičiui yra išrinkta p (Bulb Exposure (Bulb 
ekspozicija)).
• Sinchronizavimas sklendei judant dideliu greičiu yra negalimas su vidine 
blykste.
K-5 II_LIT.book  Page 200  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM