Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
201
5
Blykstės naudojimas
Naudojantis dviem išorinėmis blykstėmis (AF540FGZ arba AF360FGZ) 
arba naudojantis vidine blykste su išorine blykste, jūs galite fotografuoti 
P-TTL blykstės režimu, neprijungus blykstės prietaisą kabeliu.
Pirmiausiai nustatykite kanalą išorinei blykstei.
1
Nustatykite kanalą išorinei blykstei.
2
Nuo priedų tvirtinimo lizdo nuimkite dangtelį ir prie fotoaparato 
pritvirtinkite išorinę blykstę.
3
Įjunkite fotoaparato ir išorinės blykstės maitinimus ir iki pusės 
nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Vidinei blykstei yra išrinktas toks pat kanalas, kaip išorinės blykstės 
prietaisui.
Blykstė naudojimas bevieliam režime
• Išorinės blykstės maitinimo jungiklį, perjunkite į WIRELESS.
• Dviejų arba daugiau AF540FGZ/AF360FGZ išorinių blyksčių yra reikalinga, 
jeigu pageidaujate pasinaudoti sinchronizavimu bevieliu režimu. 
Su šia funkcija nebus galima pasinaudoti vidine blykste.
• Išorinei blykstei, netiesiogiai prijungtai prie fotoaparato, išrinkite bevielio 
valdymo režimą SLAVE.
Išorinės blykstės kanalo nustatymas
Įsitikinkite, kad visoms blykstėms yra išrinktas toks pat kanalas. Išsamesnė 
informacija, kaip išorinei blykstei nustatyti kanalą yra pateikta AF540FGZ 
arba AF360FGZ naudojimo instrukcijoje.
K-5 II_LIT.book  Page 201  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM