Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
202
Blykstės naudojimas
5
Jeigu yra naudojama išorinė blykstė kombinuojant su vidine blykste, 
fotoaparate išrinkite blykstės bevielio valdymo režimą.
1
Nuo fotoaparato nuimkite išorinę blykstę, kurios kanalas buvo 
nustatytas aparate ir padėkite pageidaujamoje vietoje.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstės režimas) meniu langas.
3
Pasirinkite r ir paspauskite 4 
mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti 
vaizdus.
Kanalas vidinei blykstei rodomas vaizdo 
ieškiklyje ir LCD ekrane. Gamyklinė 
nuostata yra CH1.
4
Paspauskite E mygtuką. 
5
Patikrinkite, ar išorinė blykstė ir vidinė blykstė yra pilnutinai 
įkrautos ir nufotografuokite vaizdą.
Naudojant vidinės blykstės ir išorinės blykstės kombinaciją
• r negali būti nustatya, kai ekspozicija nustatyta B (Green (Žalia)).
• Jeigu fotografavimo būdo režimui yra išrinkta i (Remote Control (3s delay) 
(Nuotolinis valdymas, 3 sec atidėjimas)), d (Mirror Lock-up) ar e (Mirror 
Lock-up + Remote Control (Nuotolinis valdymas)), arba objektyvo diafragma 
nėra nustatyta į s padėtį, r nebus galima jo išrinkti. 
Flash Mode
Wireless Mode
Cancel
OK
OK
MENU
0.0
K-5 II_LIT.book  Page 202  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM