Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
203
5
Blykstės naudojimas
1
Išorinei blykstei, tiesiogiai prijungtai prie fotoaparato blykstė 
bevielio valdymo režimui išrinkite [MASTER] (PAGRINDINĖ) 
arba [CONTROL] (VALDYMAS).
2
Blykstei, prijungtai prie kito blykstės bloko bevielius režimui 
išrinkite [SLAVE] (PAGALBINĖ) ir nustatykite kanalą tokį pat, 
koks kanalas yra nustatytas fotoaparate. Po to padėkite 
pageidaujamoje vietoje.
3
Patikrinkite, ar išorinė blykstė ir vidinė blykstė yra pilnutinai 
įkrautos ir nufotografuokite vaizdą.
Belaidis fotografavimas naudojant kelių išorinių blyksčių 
kombinaciją
MASTER 
(PAGRINDINĖ)
Iškrauna abi blykstes prijungtą prie fotoaparato ir belaidę 
blykstę kaip pagrindine.
CONTROL 
(VALDYMAS)
Paleidžia blykstę, tiesiogiai prijungtą prie fotoaparato 
kaip kontrolinę blykstę, ne kaip pagrindinę blykstę.
Vidinės blykstės iškrovos metodo pakeitimas
Jūs galite blykstės bevielio valdymo režimu, pakeisti vidinės blykstės 
iškrovos metodą.
Nustatyti [21. Flash in Wireless Mode] (Blykstė bevielės blykstės 
režimu) [A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu. 
1
On 
(Įjungta)
Integruotos blykstės paleidimas kaip pagrindinės. 
(numatytas nustatymas)
2
Off 
(Išjungta) Vidinės blykstės suveikimas kaip valdymo blykstė.
HSb (Sinchronizavimas sklendei judant dideliu greičiu) yra negalimas 
su vidine blykste.
K-5 II_LIT.book  Page 203  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM