Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
204
Blykstės naudojimas
5
Pritvirtinkite blyksčių tvirtinimo adapterį F
G
 (1; įsigyjamas atskirai) prie 
fotoaparato blykstės jungties ir blykstės adapterį F (2; įsigyjamas atskirai) 
prie išorinės blykstės jungties, ir sujunkite naudodamiesi jungiamuoju 
kabeliu F5P (3; įsigyjamas atskirai). Atskirai tvirtinamos blykstės 
adapteris F gali būti tvirtinamas naudojantis jūsų trikojo tvirtinimo varžtu.
Kai yra derinama su vidine blykste
• Bevieliame režime sujudėjimo sumažinimo funkcija automatiškai išsijungs.
• Kai naudojate AF540FGZ/AF360FGZ išorines blykstes ir atliekate 
fotografavimą sinchronizuodami belaidžiu režimu, nustatykite blykstę, 
prijungtą prie fotoaparato, į sinchronizavimo režimą.
• Jeigu išorinės blykstės bevielio valdymo režimui yra išrinkta [MASTER] 
(PAGRINDINĖ) arba [21. Flash in Wireless Mode] (Blykstė bevielės blykstės 
režimu) (203 psl.) punktui yra išrinkta [On] (Įjungta), visos blykstės suveiks 
vienu metu.
Išorinės blykstės pajungimas su išoriniu laidu
1
3
2
K-5 II_LIT.book  Page 204  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM