Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
205
5
Blykstės naudojimas
Jūs galite kombinuoti dvi ar daugiau išorines blykstes (AF540FGZ, 
AF360FGZ ar AF200FG) ar jūs galite naudoti dvi ar daugiau išorines 
blykstes kartu su vidine blykste.
Jūs galite naudodamiesi jungiamuoju kabeliu blykstę sujungti su 
AF540FGZ blykste. Jūs galite išorinę blykstę AF360FGZ arba AF200FG 
prijungti kaip parodyta žemiau iliustracijoje, prijunkite išorinę blykstę ir 
priedų tvirtinimo adapterį F (4; įsigyjamas atskirai) prie atskirai 
tvirtinamos blykstės adapterio F (2; įsigyjamas atskirai) ir po to kitą 
atskirai tvirtinamos blykstės adapterį F (2) sujunkite su išorine blykste, 
naudodamiesi jungiamuoju kabeliu F5P (3; įsigyjamas atskirai).
Žiūrėkite blykstės instrukciją.
Kai yra prijungiama dvi arba daugiau blyksčių
Daugiablykstis fotografavimas naudojantišplėtimo laidus
Kai yra naudojama keletą išorinių blyksčių arba išorinė blykstė ir vidinė blykstė, 
yra naudojamas P-TTL blykstės režimas.
1
2
3
2
3
4
K-5 II_LIT.book  Page 205  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM