Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
206
Blykstės naudojimas
5
Sujungus dvi arba daugiau išorinių blyksčių (AF540FGZ, AF360FGZ 
arba AF200FG) arba naudojant išorinę blykstę kartus su vidine blykste 
galima nufotografuoti vaizdą, panaudojus keletą blyksčių (kontrasto 
subalansavimo blykstė). Keleto blyksčių panaudojimą yra pagrįsta tuo, 
kad jos skleidžia skirtingo intensyvumo šviesą.
1
Išorinę blykstę tiesiogiai prijunkite prie fotoaparato.
2
Išorinės blykstės sinchronizavimo režimą perjunkite į kontrasto 
subalansavimo blykstės režimą.
3
Patikrinkite, ar išorinė blykstė ir vidinė blykstė yra pilnutinai 
įkrautos ir nufotografuokite vaizdą.
Kontrasto subalansavimo blykstės režimas
AF200FG gali būti kombinuojama su AF540FGZ arba AF360FGZ.
• Kai yra naudojamos dvi arba daugiau blyksčių ir pagrindinei išorinei blykstei 
yra išrinktas kontrasto subalansavimo režimas, blykstės spinduliuojamos 
šviesos intensyvumo santykis yra 2 (pagrindinė blykstė) : 1 (pagalbinė 
blykstė). Kai išorinė blykstė yra naudojama kartu su vidine blykste, blykstės 
spinduliuojamos šviesos intensyvumo santykis yra 2 (išorinė blykstė) : 
1 (vidinė blykstė).
• Kai yra naudojama keletą išorinių blyksčių arba išorinė blykstė ir vidinė 
blykstė, yra naudojamas P-TTL blykstės režimas. 
K-5 II_LIT.book  Page 206  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM