Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
207
5
Blykstės naudojimas
Jūs galite išorinę blykstę prijungti prie 
fotoaparato X-sinchronizavimo lizdo, 
naudodami sinchronizavimo laidą.
Nuimkite Sync lizdo 2P dangtelį 
ir pajunkite X-synchronizavimo lizdą.
X-sinchronizavimo lizdas
• Naudojant didelio galingumo išorines blykstes, galima sugadinti fotoaparatą.
• Blykstė su atvirkštiniu poliškumu (centrinis kontaktas yra minusas) negali 
būti naudojama atsižvelgiant į riziką pakenkti fotoaparatui ir blykstei.
• Jeigu kabelis yra prijungtas prie X-sinchronizavimo lizdo, sąsajos 
funkcijos neveiks.
• Siekiant išvengti vinjetės efekto, fotografuojant sinchronizavimo pagal galinę 
užuolaidą režimu, rekomenduojama padaryti keletą kadrų pabandymui, 
naudojant sklendės greičio lygį vienu punktu mažesniu, už blykstės 
sinchronizavimo greitį.
• X-sinchronizavimo lizdas nėra apsaugotas nuo aptaškymo arba neatsparus 
dulkių poveikiui. Nesinaudojant šiuo lizdu, uždėkite komplektuojamą 
sinchronizavimo lizdo 2P dangtelį.
K-5 II_LIT.book  Page 207  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM