Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
19
• Vartotojo vaizdo savybės, kurios suteikia galimybę sureguliuoti 
parametrus, kol peržiūrimas redaguotinas vaizdas, suteikiantis plataus 
peržiūros diapazono išraišką.
• Vaizdai yra įrašomi JPEG formatu arba aukštos kokybės ir pilnutinai 
redaguotu RAW formatu. Jūs taip pat galite išrinkti JPEG+RAW formatą 
ir įrašyti vaizdus abejais formatais. Kai paskutinio vaizdo formatas 
JPEG, ir jo duomenys lieka buferinėje atmintyje, jūs galite papildomai 
išsaugoti jį RAW formate. Vaizdus įrašytus RAW formatu galima lengvai 
apdoroti, naudojantis fotoaparatu.
• Iki penkių šablonų gali būti išsaugoma A režime. Papildomai 
mygtuko |/Y funkcijos ir e-ratukas gali būti nustatytos vartotojo, 
kas leis greitai fotografuoti bet kuriam fotografui. 
• Atskirai įsigyjamas baterijos laikiklis D-BG4 su vertikaliu užrakto 
paleidimo mygtuku. Jeigu baterija (D-LI90) yra įdėta į fotoaparatą 
ir į laikiklį, prioritetą turės baterija, kurios energijos yra daugiausiai. 
Tai suteiks jums galimybę naudotis fotoaparatu ilgesnį laikotarpį. 
Suaktyvinę baterijos meniu punktą, jūs taip pat galite nurodyti baterijos 
prioritetą ir pilnutinai pasinaudoti jos energija, prieš persijungdami prie 
kitos baterijos. 
Shake Reduction (SR)
Šio fotoaparato sujudėjimo sumažinimas (SR) yra PENTAX 
originalios sistemos savybė, kuri naudoja magnetinę jėgą, kurios 
metu vaizdo jutiklis yra judinamas dideliu greičiu, kad būtų galima 
kompensuoti fotoaparato sujudėjimą. 
Fotoaparatas gali generuoti nežymų veikimo triukšmą, kai jis yra 
judinamas, pavyzdžiui kai yra keičiamas vaizdo komponavimas. 
Tai nėra funkcionavimo sutrikimas.
K-5 II_LIT.book  Page 19  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM