Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
6
Fotografavimo nustatymai
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip nustatyti įrašytų vaizdų 
išsaugojimo formatą ir kiti nustatymai.
Failo formato nustatymas  .................................... 210
Baltos spalvos nustatymas .................................. 216
Nuotraukų korekcija ............................................. 224
Nustatoma Nuotraukos baigiamasis tonas  .......... 232
Saugomi dažniausiai naudojami nustatymai  ....... 238
K-5 II_LIT.book  Page 209  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM