Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
210
6
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
Failo formato nustatymas
Jūs galite pasirinkti įrašomų pikselių skaičių iš p, J, P ir i. 
Gamyklinė nuostata yra p.
1
[A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[JPEG Recorded Pixels] (JPEG raiška) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite vaizdo raišką 
pikseliais ir paspauskite 4 
mygtuką.
Kai vaizdo raiška yra pakeista, ekrano 
viršuje kairėje pusėje pusėje bus 
atvaizduota pikselių skaičius ir galimų 
kadrų skaičius atsiras viršuje dešiniame 
ekrano kampe.
3
Paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
JPEG raiškos nustatymas
Recorded Pixels 
(Raiška)
Pikseliai
p
4928×3264
J
3936×2624
P
3072×2048
i
1728×1152
JPEG
MENU
120
4928x3264
OK
File Format
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
AF Settings
Lens Correction
Cancel
OK
16
M
10
M
6
M
2
M
K-5 II_LIT.book  Page 210  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM