Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
211
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
Jūs galite nustatyti vaizdo kokybės lygį (suspaudimo santykį). 
Gamyklinė nuostata yra C (Geriausia).
1
[A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[JPEG Quality] (JPEG kokybė) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite kokybės laipsnį, 
o po to paspauskite 4 mygtuką.
Pakeitus kokybės laipsnio nuostatą, 
ekrano viršuje, dešinėje pusėje atsiras 
įrašytų vaizdų skaičius ir kokybės 
laipsnis.
3
Paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
JPEG kokybės lygio nustatymas
Z
Aukščiausia
Vaizdai bus kokybiškesni, bet failų dydžiai bus 
didesni.
Vaizdai bus grūdėti, bet failų dydžiai bus mažesni.
C
Geriausia
D
Geresnė
E
Gera
MENU
120
JPEG
16
M
OK
OK
File Format
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
AF Settings
Lens Correction
Cancel
K-5 II_LIT.book  Page 211  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM