Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
212
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
Jūs galite nustatyti vaizdo formatą.
1
[A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[File Format] (Failo formatas) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite failo formatą.
Kai failo formatas yra pakeistas, ekrano 
viršuje dešinėje pusėje atsiras įrašytų 
vaizdų skaičius.
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Failo formato nustatymas
JPEG
Fotografuojami vaizdai JPEG formatu (gamyklinė nuostata).
Jūs galite išrinkus [JPEG Recorded Pixels] (JPEG raiška) punktą, 
pakeisti vaizdo raišką ir išrinkus [JPEG Quality] (JPEG kokybė) 
punktą, pakeisti vaizdo kokybės laipsnį.
RAW
RAW duomenys yra CMOS daviklio, išsaugomi be jokio apdorojimo.
Baltos spalvos balansas, individualizuotos vaizdų ir spalvų pakitimai 
netaikomi nufotografuotiems vaizdams, tačiau jie yra saugomi kaip 
faktinė originali informacija. Jei vykdymo plėtros procese naudojant 
[RAW Development] (RAW apdorojimas) funkcija (282 psl.), 
galite sukurti JPEG vaizdus su šiais efektais.
RAW+
Vaizdas yra išsaugomas abejais RAW ir JPEG formatais.
Jeigu [One Push File Format] (Vieno paspaudimo formatas) mygtuko 
funkcija yra priskiriama |/Y mygtukui, jūs galite paspausdami 
|
/Y mygtuką, laikinai pakeisti failo formatą ir išsaugoti failą 
abejais formatais. (214 psl.)
Kai Extended Bracketing, Digital Filter, HDR Capture ar Cross Processing 
nustatyti, rinkmenos formatas nustatytas [JPEG] ir negali būti pakeistas kitu 
formatu. Pakeisti bylų farmatui, išjunkite šias funkcijas.
JPEG
MENU
120
OK
File Format
JPEG Recorded Pixels
JPEG Quality
AF Settings
Lens Correction
Cancel
OK
JPEG
RAW
RAW+
K-5 II_LIT.book  Page 212  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM