Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
213
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
4
Paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Galite pasirinkti PEF ar DNG formatą [RAW 
File Format] (RAW failo formatas) [A Rec. 
Mode 3] (Įrašymo režimas) meniu, 
kai fotografuojama RAW formatu.
RAW failo formato nustatymas
PEF
PENTAX originalus RAW failo formatas (gamyklinis nustatymas)
DNG
Apskritai, RAW failo formatą galima apdoroti, naudojantis Adobe 
Systems programa
Cancel
MENU
1 2
3
4 5
D-Range Setting
ISO AUTO Setting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Program Line
Color Space
RAW File Format
ISO
NR
AUTO
OK
OK
sRGB
NR
AUTO
PEF
DNG
K-5 II_LIT.book  Page 213  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM