Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
215
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
6
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite failo 
formatą.
Kai yra paspaustas |/Y mygtukas, ekrano kairėje pusėje yra [File 
Format] (Failo formatas) nuostata ir dešinėje pusėje yra failo formatas.
7
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5), ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23) pasirinkite bylos 
formatą, kai paspaustas |/Y 
mygtukas.
8
Paspauskite 4 mygtuką.
9
Tris kartus paspauskite 3 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas, prieš meniu 
išrinkimą.
RAW/Fx Button
Cancel after 1 shot
One Push File Format
JPEG
RAW
RAW+
RAW+
RAW+
RAW+
RAW
Cancel
OK
OK
MENU
JPEG
RAW
RAW+
K-5 II_LIT.book  Page 215  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM