Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
216
6
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
Baltos spalvos nustatymas
Reguliuoja vaizdo spalvą pagal esamą apšvietimą kad balti objektai būtų 
balti.
Punktas
Setting (Nustatymas)
Spalvinė 
temperatūra 
F Auto 
(Automatinis)
Baltos spalvos balansas yra 
nustatomas automatiškai.
Apie nuo 4,000 
iki 8,000K
G
Daylight 
(Saulės 
šviesa)
Naudojamas fotografuojant lauke, 
saulės šviesoje.
Apie 5,200K
H
Shade 
(Šešėlis)
Naudojamas fotografuojant šešėlyje. 
Tai sumažina melsvus fotografuojamo 
vaizdo atspalvius.
Apie 8,000K
^
Cloudy 
(Debesuota)
Naudojamas fotografuojant 
debesuotą dieną.
Apie 6,000K
J
Fluorescent 
Light 
(Liuminescen
cinių lempų 
apšvietimas)
Nuadojama fotografuojant 
liuminescencinių lempų šviesoje.
D Fluorescent Light Daylight 
Color (Liuminescencinių 
lempų šviesa (Dienos 
šviesa))
Apie 6,500K
N Fluorescent Light Daylight 
White (Liuminescencinių 
lempų šviesa (Balta šviesa))
Apie 5,000K
W Fluorescent Light Cool White 
(Liuminescencinių lempų 
šviesa (Mėlyna šviesa))
Apie 4,200K
L Fluorescent Light Warm 
White (Liuminescencinių 
lempų šviesa (Šilta šviesa))
Apie 3,000K
I
Tungsten 
Light (Kaitrinių 
lempų šviesa)
Naudojamas esant kaitrinių lempų 
apšvietimui arba kitokių dienos 
šviesos lempų apšvietimui. Tai 
sumažina rausvus fotografuojamo 
vaizdo atspalvius.
Apie 2,850K
L
Flash 
(Blykstė)
Naudojama vaizdus fotografuojant 
vidine blykste.
Apie 5,400K
K-5 II_LIT.book  Page 216  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM