Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
20
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Palyginus su I, J yra puikus savo galimybe perteikti 
smulkias detales, kurios leidžia fotografuoti dar didesnės raiškos vaizdus.
Atminkite sekančius punktus, kad pilnai džiaugtis jūsų J 
rezoliucija.
Santykis tarp Aukštos rezoliucijos ir Diafragmos
Kai fotografuojate situacijoes, kai svarbu įrašyti aukštos rezoliucijos 
detales, ir atvira diafragma rekomenduojama iki F8 sumažinti difrakcijos 
efektus. Naudokite diafragmą didesnę nei F8 situacijose, kai pastebimos 
nenatūralios spalvos ar neryškumas.
Nenatūralios spalvos ir neryškumas
Kai J yra labiau tinkamas perduoti tiksliau detales nei 
I
, nenatūralios spalvos ir neryškumas pastebimas labiau.
Pavyzdžiui, kai aštrumas pabrėžiamas vaizde, vaizdas gali atrodyti 
nenatūralus tam tikru atveju. Fotografuokite sureguliavę balansą tarp 
fotografuojamų tikslių detalių ir vaizdo apdorojimo.
Patikrinti nenatūralias spalvas ir neryškumą,persiųskite vaizdus 
į kompiuterį ir peržiūrėkite juos 100%.
Kadro dydis (aprėpties kampas) skiriasi tarp šio fotoaparato ir 35 mm SLR 
fotoaparatų net ir tuo atveju, jei yra naudojami tie patys objektyvai, kadangi 
kadro dydis 35 mm fotojuostos ir CMOS matricos yra skirtingi.
Dydžiai 35 mm fotojuostos ir CMOS jutiklio
35 mm fotojuosta
: 36×24 mm
CMOS sensorius šiame fotoaparate : 23,7×15,7 mm
Aprėpties kampas yra lygus židinio nuotolio objektyvo, naudojamo su 35 mm 
fotoaparatu ir gali būti apytikriai 1,5 kartų didesnis, nei šiame fotoaparate. 
Siekiant išgauti židinio nuotolį vaizdo, apibrėžto toje pačioje zonoje, padalykite 
židinio nuotolį 35 mm objektyvo iš 1,5.
Pavyzdžiui) Nufotografuoti tą patį vaizdą, kai 150 mm objektyvas 
yra pritvirtintas prie 35 mm fotoaparato
150÷1,5=100
Naudojamas 100 mm objektyvas su šiuo fotoaparatu.
Priešingu atveju, daugialypis židinio nuotolis objektyvų, naudojamų su šiuo 
fotoaparatu pagal 1,5, apibrėžia 35 mm fotoaparatų židinio nuotolį.
Pavyzdžiui) Jeigu 300 mm objektyvai yra naudojami su šiuo fotoaparatu.
300×1,5=450
Židinio nuotolis yra ekvivalentiškas 450 mm objektyvų, naudojant 
35 mm fotoaparatą.
Apie šį J
K-5 II_LIT.book  Page 20  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM