Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
218
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
4
Tikslus baltos spalvos balanso 
derinimas.
Galimos operacijos
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas 2 žingsnyje.
6
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Keturkryptis selektorius (23) Reguliuojami spalvų tonai tarp žalios (G) 
ir gintaro (M) spalvos.
Keturkryptis selektorius (45) Reguliuojami spalvų tonai tarp mėlynos (B) 
ir rausvai raudonos (A) spalvos.
|
 mygtukas
Atstato reguliuopjamą vertę.
• Fotoaparatas automatiškai atlieka tikslų derinimą, kai šviesos šaltinis 
yra specifinis. Šviesos šaltinio spalvinė temperatūra yra fiksuojama, kai 
[A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu lange [10. WB Adjustable 
Range] (WB reguliavimo ribos) punktui yra išrinkta [Fixed] (Fiksuojama).
• Kadangi šviesos šaltinis keičiasi, kai blykstė išsikrauna, jūs galite nustatyti 
baltos spalvos balansą blykstės iškrovos metu. Pasirinkite [Auto White 
Balance] (Automatinis baltos spalvos balansas), [Unchanged] (Nepakitęs) 
ar [Flash] (Blykstė) [11. WB When Using Flash] (WB kai naudojama blykstė) 
[A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu.
Cancel
Check
Shade
OK
OK
MENU
G
G
B
B
A
A
A
M
M
G1
±0
±0
K-5 II_LIT.book  Page 218  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM