Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
219
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
Jūs galite reguliuoti Baltos spalvos balansą priklausomai nuo apšvietimo 
fotografuojant. Gali būti išsaugoma iki trijų nustatymų.
1
Pasirinkite K žingsnyje 2 217 psl. ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite K1 K3 
ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
3
Norint prie šviesos išmatuoti baltos 
spalvos balansą, vaizdo ieškiklyje 
per visą ekraną atvaizduokite baltą 
popieriaus lapą arba išrinkite baltos 
spalvos zoną, kaip objektą.
4
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Kai nėra įmanoma paleisti užrakto mechanizmo, fokusavimo selektorių 
pastumkite į \ padėtį.
Ekrane yra atvaizduojamos išrinktojo matavimo ribos.
5
Naudodamiesi ratuku (S) 
matavimo riboms išrinkite visą 
ekraną arba taško zoną.
Reguliavimas Baltos spalvos rankiniu būdu
Cancel
Check
White Balance
Manual 1
OK
OK
MENU
AE.L
CTE
K1
1
3
2
1
Cancel
Check
Manual
White Balance
Adjust
OK
OK
MENU
SHUTTER
G
G
B
B
A
A
A
M
M
±0
±0
±0
AE.L
1
1
Cancel
OK
OK
MENU
1
1
K-5 II_LIT.book  Page 219  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM