Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
221
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345) išrinkite 
K
(Save as Manual WB (Išsaugoti rankinį baltos spalvos 
balansą WB)) ir paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
Jūs galite pasukdami priekinį e-diską (R), išrinkti skirtingą vaizdą.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite skaičių, o po to 
paspauskite 4 mygtuką.
Baltos spalvos balansas nustatytas 
rankiniam nustatymui Manual White 
Balance ir kamera įjungiama į 
fotografavimo režimą. Baltos spalvos 
nustatymas K (Manual (Rankinis)).
Save as Manual 2
Save as Manual 3
100-0105
100-0105
Save as Manual 1
Saves this image's White
Balance settings as a custom
selection
Saves this image's White
Balance settings as a custom
selection
OK
OK
Cancel
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 221  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM