Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
222
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
Naudokitęs skaičiais nustatyti spalvinę temperatūrą. Gali būti išsaugota 
iki trijų nustatymų.
1
selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite nuo K1 
iki K3 ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Color Temperature] (Spalvinė temperatūra) meniu 
langas.
3
Spalvinę temperatūrą reguliuokite, 
naudodamiesi priekiniu ar galiniu 
ratuku.
Jūs galite nustatyti spalvinės 
temperatūros vertę nuo 2500K 
iki 10000K.
Spalvinės temperatūros žingsniai skiriasi, priklausomai nuo e-disko.
*1 Gamyklinė nuostata spalvinės temperatūros žingsnio išraiškai yra [Kelvin] 
(Kelvinas). Jūs galite iškvietę [A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) meniu 
[13. Color Temperature Steps] (Spalvinės temperatūros žingsniai) punktą, pakeisti 
žingsnio išraišką [Mired] (Miredai). Tačiau, parametrai yra konvertuojami į Kelvinus 
ir jie yra atvaizduojami.
Baltos spalvos balanso su spalvine temperatūra 
reguliavimas
E-diskas
Kelvin (Kelvinas)
Priekis (R)
1 žingsnis (100K)
1 žingsnis (20M)
Galas (S)
10 žingsnių (1,000K)
5 žingsniai (100M)
Cancel
Check
Color
K1
5000K
OK
OK
MENU
G
G
B
B
A
A
A
M
M
±0
±0
±0
Temperature
K-5 II_LIT.book  Page 222  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM