Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
223
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
4
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas sugrįš į [White Balance] (Baltos spalvos balansas) langą.
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Jūs galite nustatyti vaizdo spalvų sotį.
Nustatyti [Color Space] (Spalvų paletė) 
[A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) meniu.
Spalvų paletės nustatymas
sRGB
Nustato į sRGB spalvų sotį. (standartinis nustatymas)
AdobeRGB Nustatoma AdobeRGB spalvų paletė.
Failų pavadinimai skiriasi, priklausomai nuo spalvų paletės nuostatos, 
kaip parodyta žemiau.
Išrinkus sRGB: IMGPxxxx.JPG
Išrinkus AdobeRGB: _IGPxxxx.JPG
„xxxx” indikuoja failo numerį. Tai yra atvaizduojama kaip keturženklį nuoseklus 
numeris. (312 psl.)
Cancel
MENU
1 2
3
4 5
D-Range Setting
ISO AUTO Setting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Program Line
Color Space
RAW File Format
PEF
ISO
NR
AUTO
OK
OK
NR
AUTO
sRGB
AdobeRGB
K-5 II_LIT.book  Page 223  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM