Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
224
6
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
Nuotraukų korekcija
Fotoaparato ir lęšio parinktys gali būti pakoreguotos kai fotografuojate.
Ryškumo koregavimas ir sumažina pereksponuotų ar nepilnai eksponuotų 
vietų atsiradimą.
Išplečia dinaminį diapazoną ir leidžia didesnį laipsniškumą CMOS 
sensoriaus ir sumažina perdaug ir nepilnai eksponuotų vietų atsiradimą.
1
[A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[D-Range Setting] (D-Diapazono nustatymas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [D-Range Setting] (D-Diapazono nustatymas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Highlight 
Correction] (Apšvietimo korekcija) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkite [Off] (Išjungta) 
ar [On] (Įjungta) ir paspauskite 4 
mygtuką.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Shadow 
Correction] (Šešėlių korekcija) ir paspauskite keturkryptį 
selektorių (5).
Ryškumo koregavimas
D-Range Setting (D-Diapazono nsutatymas)
D-Range Setting
Highlight Correction
Shadow Correction
Available sensitivity range is
currently ISO 100-12800
Cancel
OK
OK
MENU
OFF
OFF
ON
ON
K-5 II_LIT.book  Page 224  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM