Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
225
6
Fo
to
grafa
vimo n
ustatyma
i
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkite [Off] (Išjungta), 
[Low] (Žemas), [Medium] (Vidutinis) 
ar [High] (Aukštas) ir paspauskite 
4
 mygtuką.
6
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Leidžia fotografavimą dideliu dinaminiu diapozonu. Nufotografuoja tris 
kadrus (-3 EV neeksponuotas, standartinis (tinkama ekspozicija) ir +3 EV 
pereksponuota) sukurti sudėtinį vaizdą su jais.
Kai [Highlight Correction] (Apšvietimo korekcija) nustatyta į [On] (Įjungta), 
minimalus jautrumas ISO 200. Jei [3. Expanded Sensitivity] (Išplėstas 
jautrumas) [A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu nustatytas [On] 
(Įjungta), jautrumas ISO 160.
HDR Fotografavimas
• HDR fotografavimas neįmanomas sekančiose situacijose.
- kai bylos formatas nustatytas [RAW] ar [RAW+] (fiksuojama [JPEG])
- kai ekspozicijos režimui yra išrinkta p (Bulb Exposure (Bulb ekspozicija)) 
ar M (Flash X-sync Speed (Blykstės X-sinchronizavimo greitis))
• Kai HDR fotografavimas nustatytas,sekančios funkcijos negalimos.
- Blykstės iškrova
- Fotografavimo režimai kiti nei 9 (Single Frame Shooting (Pavienio kadro 
fotografavimas)), g (Self-timer (12 sec.) (Užrakto paleidimo laikmatis (12 s))), 
Z
 (Self-timer (2 sec.) (Užrakto paleidimo laikmatis (2 s))), h (Remote Control 
(Nuotolinis valdymas)) ar i (Remote Control (3s delay) (Nuotolinis 
valdymas, 3 sec atidėjimas)) 
- Intervalinis fotografavimas ar Multi-ekspozicija
- Išplėstas Braketingas, Skaitmeninis filtras ar Cross Processing režimas 
(Naudojama paskutinė pasirinkta funkcija.)
• Fotografuojant HDR Capture režimu, keli kadrai sujungiami į vieną ir tai gali 
šiek tiek užtrukti.
D-Range Setting
Highlight Correction
Shadow Correction
OFF
OFF
Cancel
OK
OK
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 225  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM