Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
226
Fo
to
gra
favi
m
o nu
sta
tymai
6
1
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[HDR Capture] (HDR fotografavimas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [HDR Capture] (HDR fotografavimas) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(5) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23), išrinkite [Off] 
(Išjungta), [Auto] (Automatinis), 
[Standard] (Įprastinė), [Strong 1] 
(Stiprus), [Strong 2] (Stiprus) 
ar [Strong 3] (Stiprus).
3
Paspauskite 4 mygtuką.
4
Paspauskite keturkryptį selektorių (23) pasirinkti [Auto Align] 
(Auto lygiavimas) ir paspausdami keturkryptį selektorių (45) 
pasirinkite P ar O.
5
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
P
[Shake Reduction] (Sujudėjimo sumažinimas) fiksuojama l (Off). 
Naudokite trikojį kad apsaugoti fotoaparatą nuo sujudėjimo 
fotografuojant. (gamyklinė nuostata)
O
Vaizdo stabilizavimo funcija veiks priklausomai nuo vaizdo 
stabilizavimo nustatymo šiuo metu. HDR fotografavimas galimas be 
trikojo. [Program Line] (Programos linija) (103 psl.) fiksuojama l 
(Hi-speed Priority) ir [AUTO ISO Parameters] (Automatiniai jautrumo 
parametrai) (97 psl.) fiksuojama a (Fast).
HDR Capture
Auto Align
HDR Capture
Cancel
OK
OK
MENU
HDR
HDR
AUTO
AUTO
HDR
HDR
OFF
OFF
HDR
HDR
HDR
HDR
HDR
HDR
HDR
HDR
K-5 II_LIT.book  Page 226  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM